نرم افزار طراحی و ساخت قطعات مکانیکی (برای ویندوز) - AutoCAD .

22 سپتامبر 2017 . نرم افزار طراحی و ساخت قطعات مکانیکی (برای ویندوز) - AutoCAD Mechanical . این برنامه مثل نرم افزار مکانیکال دسکتاپ (Mechanical Desktop) .. آموزش تبدیل فایل های XPS به فرمت PDF با نرم افزار Mgosoft XPS To PDF.

(PDF) بکارگیری فرآیند پیچش با فشار بالا بمنظور. - ResearchGate

1 آگوست 2018 . (PDF) بکارگیری فرآیند پیچش با فشار بالا بمنظور. .. همچنین مقایسه خواص مکانیکی قطعات تولیدی نشان داد که مقاومت کششی قطعات فرآیند شده.

دانلود برنامه قطعه شناسی خودرو از بازار اندرویدی مایکت

1 آگوست 2017 . در این برنامه میخواین اجزا و قطعات خودرو رو به زبان ساده با بصورت تصویری براتون تشریح کنیم این برنامه یک برنامه جامع برای قطعه شناسی خودرو میباشد ام . . مکانیک حرفه ای شو(خودرو). آموزشی. رایگان. ۴.۴۱ · عیب یابی خودرو.

با مهم ترین قطعات خودرو آشنا شوید (قسمت پایانی) - زومیت

12 ا کتبر 2016 . در این مقاله با انواع قطعات خودرو که ممکن است در تعمیرگاه نیاز به . خوشبختانه تعویض آن هزینه‌ی زیادی در پی ندارد. . امروزه واترپمپ‌ها در انواع برقی و مکانیکی موجود هستند. . خودرو اقدام به برداشتن کات آف یا همان محدوده ی قرمز دور موتور می‌کنند. .. هفته سوم دی ۱۳۹۶; بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته اول خرداد 1397.

تحلیل و طراحی

استفاده از آزمایشگاه های مجهز در زمینه تست تجهیزات و قطعات مکانیکی . صنایــع بــزرگ بــه علــت تعــدد تجهیــزات، دارای قطعــات مصرفــی زیــادی می باشــند کــه.

جزوه دوره آموزشی مکانیک عمومی خودرو - کارگیک

جزوه دوره آموزشی مکانیک عمومی خودرو. . [فایل در قالب PDF و حجم آن 3.14 مگابایت است.بسته به سرعت .. آموزش مکانیک خودرو : تفکیک و بررسی قطعات موتور.

نوري اجزاي - الف مکانيکي اجزاي ب

الف. -. اجزاي. نوري. : اجزاي نوري عمدتاً مشتمل بر منبع تغذيه نور و قطعات مرتبط با آن مي. باشد ، از قبيل المپ با ولتاژ. ۰۲. وات ، فيلتر تصحيح نور و كندانسور.

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻋﺪدي روش آﻫﻨﮕﺮي ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴ - International Journal .

ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺠﻠﺴﻲ . ﺎ ﮔﺸﺘﺎور ﻧ. ﻴ. ﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ روش ﺗﻮﻟ. ﺪﻴ. ي. ﺑﺎ ﺗ. ﻴ. ﺮاژ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨ. ﻴ. ﻦ اﻗﺘﺼﺎد. ي. و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣ. ﻲ . ﻃﻠﺒﺪ . ﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ. روش ﻣﺎﺷ. ﻴ. ﻨﻜﺎر. ي. ﻴ اﻟ. ﺎف ﻓﻠﺰ ﺑﺮ. ﻳ. ﺪه ﺷﺪه. و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ا. ﻳ. ﻦ ﺗﻨﺶ. ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮ. ي . ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي آﻫﻨﮕﺮي ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻗﻄﻌﺎت.

PDF مهندسی معکوس

ریخی ملی مربوط به زمان باستان از آنها تصویر برداری شود و قطعاتی از آنها تولید .. قطعات مکانیکی مستلزم دستیابی به داده های سه بعدی هندسه قطعه به صورت ابر نقاط.

ﻮر ر ی و ﻈﺎرت را ﺮدی ر ﺲ ﻌﺎون

17 ژوئن 2013 . ﻣﺮﺑﻮط درج ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده و آﻣﺎده ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري ﺑﺎﺷﺪ ... ﻫﺎي ﭘﻲ . وي ﺳﻲ و ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ . ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎل. 1392. 11. ﻓﺼﻞ .. دا. ر، ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻧﺎﻣﻲ. 150. (. ﺷﺶ اﻳﻨﭻ. ). 071106. ﻋﺪد. ﺷﻴﺮ ﻳﻚ. ﻃﺮﻓﻪ ﻓﻮﻻدي ﻓﻠﻨﺞ.

بررسی همبستگی میان عیوب پمپهای گل و قطعات پرمصرف . - سیویلیکا

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺟﺰﺍﻳﺮﻱ - ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ. ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍ. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎﯼ ﮔﻞ ﺩﮐﻠﻬﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﯽ.

(PDF) اصول و مبانی فرآیند فلز نیمه جامد. - ResearchGate

Feb 3, 2016 . این فرآیند قادر به ایجاد قطعات با خواص مکانیکی بسیار خوب است اما به تولید قطعات با هندسه ساده تر از ریخته-گری محدود می شود و ضایعات مواد در آن.

(PDF) اصول و مبانی فرآیند فلز نیمه جامد. - ResearchGate

Feb 3, 2016 . این فرآیند قادر به ایجاد قطعات با خواص مکانیکی بسیار خوب است اما به تولید قطعات با هندسه ساده تر از ریخته-گری محدود می شود و ضایعات مواد در آن.

مكانيك

ﺗﺮاﺷـﻲ و آج زدن روي ﻗﻄﻌـﺎت ﻛـﺎر. از دﻳﮕـﺮ. ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻣﻮز در اﻳﻦ دوره آﻣﻮزش .ﺑﻴﻨﺪ ﻣﻲ. ﻫﺎي دوره -5. آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﻫـﻢ و ﻳﺎ. ﺧـﺎﻧﻮاده. : از. ﻫـﺎي دوره. ﻣـﺮﺗﺒﻂ. دوره. ﻣﺎﺷـﻴﻦ اﺑـﺰار ﻛـﺎر. ، 2 درﺟـﻪ.

فهرست قطعات خودرو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست قطعات خودرو. از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. پرش به ناوبری پرش به جستجو .. نسخه‌برداری. ایجاد کتاب · دریافت به‌صورت PDF · نسخهٔ قابل چاپ.

قطعات مکانیکی پی دی اف,

شرح وظایفِ مهندس مکانیک

ﺁﻣﺎﺩﻩ. . ﻛﺮﺩﻥ، ﭘﻲ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺷﺘﺎﺑﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﺧﺖ. ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. ﻣﺘﺎﻟﻮرژي و ﻣﻮاد. ﺳﺎل. ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم،. ﺷﻤﺎره. دو،. 1392. ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و. ﺳﺎزوﻛﺎر. ﺷﻜﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﭘﻮدر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻓﻮﻻدﻫﺎي. ﻧﻴﻤﻪ. ﭘ. ﻴﺶ. آﻟﻴﺎژ. ﺷﺪه. ☸. ﺣﻤﻴﺪ ﺧﺮﺳﻨﺪ. )1(. ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪوس. ).

اجزاء و قطعات آنها و - سازمان توسعه تجارت

Section II. ماشين. آالت و وسايل مكانيكي؛ ادوات برقي؛ اجزاء و. قطعات آنها؛. دستگاه. ها. ي ضبط و پخش . other articles of a kind used in machinery or mechanical .. ای(برای وـورا كـرد ، صـيقل. كـرد جـدار. دا وــــی. (Boring). ، فــــر كــــرد. (Milling). ،. حديده.

قطعات مکانیکی پی دی اف,

برنامه کامپیوتری تخمین عمر خستگی قطعات مکانیکی تحت بارگذاری .

دریافت فایل Pdf. بسیاری از قطعات مکانیکی مورد استفاده در ماشینهای در طول سرویس دهی تحت بارهای سیکلی قرار می گیرند. پیچیدگیهای هندسی بعضی قطعات و یا.

مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک - سیویلیکا

نمایش و دانلود مقالات PDF پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک. صفحه . ۶. آنالیز عددی تنش‌های حرارتی حاصل از فرآیند انجماد قطعات چدنی خودرو. (مقاله کامل)

قطعات مکانیکی پی دی اف,

تحلیل و طراحی

استفاده از آزمایشگاه های مجهز در زمینه تست تجهیزات و قطعات مکانیکی . صنایــع بــزرگ بــه علــت تعــدد تجهیــزات، دارای قطعــات مصرفــی زیــادی می باشــند کــه.

نقشه خوانی مکانیک.pdf - مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی - ذوب آهن .

ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻴﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﺩ .1 *ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ «ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻗﻄﻌﺎﺕ montage *1( ﻣﻮﻧﺘــﺎژ (ﺳــﻮﺍﺭ ﻛــﺮﺩﻥ. ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ. 1ﻓﺼﻞ. ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ. ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ:.

قطعات مکانیکی پی دی اف,

متن کامل (PDF)

ermine the effec the produced p oposed method d tallurgy parts. ﺳﺎﺧﺖ. ﻗﻄﻌﺎت. ﭘاز. ل. 1920. ﻣﻴﻼدي ﺑ. ﻓﺮوردﻳﻦ. 1393. ، دور. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﻲ. ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ. ﻣ mme.modares.

انیمیشن قطعات درون موتور خودرو و نحوه ی کار آن ها - آپارات

15 ژوئن 2014 . در این ویدیو مشاهده می کنید که چه قطعاتی درون موتور خودرو وجود دارد و می بینید که این قطعات چگونه به هم وصل می شوند و با کار و وظایف هر کدام از این.

Code of Practice for Safe Use of Tower Cranes

Oct 16, 2011 . test and examination (Regulation 3(1) of the LALGR). As at the date of this Code, Mechanical Engineering and Marine & Naval Architecture.

متن کامل (PDF)

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل، ﺑﺎﻳـﺪ از ﺛﺎﺑـﺖ دي. اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ و ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﮕﺬارد . اﻳﺠﺎد ﺗﺨﻠﺨﻞ در ﻗﻄﻌـﺎت ﺳـﺮاﻣﻴﻜﻲ،. ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن. ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار.